sinds 1994

058-2675734

Leeuwarden, appartementencomplex
Meerjarenplanning en begeleiding onderhoud.
Leeuwarden appartementengebouw
Opstellen meerjaren onderhoudsplanning en advies renovatie buitengevels.
     Stiens, appartementencomplexen op twee locaties
     Opstellen meerjaren onderhoudsplanning en bouwkundig advies.