sinds 1994

058-2675734

Familiehotel Oostermeer
Tekenwerk plattegronden, inventarisatie en advies installatiewerk en bouwkundig advies
Franeker
Planvorming en aanvraag vergunningen voor het wijzigen van de plattegronden en het plegen van onderhoud.