sinds 1994

058-2675734

Diensten

Visser bouwmanagement Fryslan Leeuwarden
Diensten
  • Begeleiding van nieuwbouw, verbouw en renovatie.
  • Begeleiding van groot-  en klein onderhoud.
  • Opstellen meerjaren-onderhoudsplanningen.
  • Opstellen rapporten belendingen (nulmeting voor aanvang bouw).
  • Verzorgen aanvragen omgevingsvergunning.
  • Controle van offertes  en het opstellen kostenraming.
  • Uitvoeren bouwkundig tekenwerk.